Els esteticistes no poden usar instruments de tall

21 agost, 2018
Els esteticistes no poden usar instruments de tall

Comparteix a:

Comparteix a TwitterComparteix a facebook

El Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs de Espanya recorda que l’exercici d’actes propis d’una professió sense el títol constitueix una falta penal d’usurpació i intrusisme. També recorda que els esteticistes no poden utilitzar el terme Podologia o similars ni per a activitats formatives ni professionals.

El Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs, en defensa de la seva professió i compromès en la lluita contra l’intrusisme vol mostrar la seva preocupació pel desconeixement de la Llei exhibit en públic per alguns professionals esteticistes. El Consell General de Col·legis de Podòlegs ja va fer arribar a la Federació d’Esteticistes un informe, sobre la prohibició de l’ús d’instruments de tall pel col·lectiu d’esteticistes.

L’instrumental mèdic tallant o punxant té la consideració de “producte sanitari”, conforme al Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, i ha de complir el que estableix aquesta reglamentació. El col·lectiu d’esteticistes no constitueix una professió sanitària i, com a conseqüència, no pot usar aquest instrumental sanitari, en no reunir les competències professionals exigides per la Llei.

El Consell General disposa d’informes jurídics i pericials en els quals s’esmenta que fins i tot les freses per polir (mai per rebaixar una ungla engrossida que constituiria una patologia) haurien de ser d’un sol ús, perquè els centres d’estètica no disposen d’esterilitzador (autoclau) i asseguren que no poden utilitzar ni tan sols alicates per tallar les ungles.

Prohibida la publicitat “podològica” per als esteticistes

De la mateixa manera, com a conseqüència de l’anterior i de la mateixa existència d’una titulació acadèmica oficial, habilitant per a l’exercici de la professió de podòleg, han de prescindir de qualsevol activitat publicitària en què s’utilitzi el terme “Podologia”, o altres termes amb idèntica arrel semàntica, tant per a la realització d’activitats formatives, com a professional, quan aquestes activitats siguin realitzades exclusivament per esteticistes.

El Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs vol advertir a la ciutadania dels riscos per a la salut que suposen certes pràctiques que s’estan duent a terme per alguns professionals que no pertanyen a la Podologia. En concret, vol posar el focus de l’intrusisme en alguns centres d’estètica per usar elements tallants quan no tenen autorització sanitària.

En l’últim any, el Consell General de Col·legis de Podòlegs ha detectat la realització d’aquest tipus de pràctiques il·legals que suposen un intrusisme per a la Podologia, a més d’un risc per a la salut per a les persones que reben aquests serveis fraudulents, i per això interposaran les mesures legals pertinents en els casos que sigui necessari.

El Consell de Podòlegs assegura que alguns centres d’estètica comencen amb tractaments des del punt de vista estètic i després passen a realitzar tractaments sanitaris. En aquests establiments es poden llimar, pintar o polir ungles però, per llei, tenen prohibida la utilització d’instruments tallants. No poden emprar res que sigui tallant. Qui ho fa sotmet a un greu risc a les persones usuàries perquè aquests centres no tenen els instruments ni els mitjans per evitar qualsevol problema de salut, com una hemorràgia al tallar dureses als peus, per exemple. A més, en ocasions utilitzen material que no ha passat el degut procés d’esterilització per la qual cosa hi ha un risc real d’infeccions.

Llegeix la nota de premsa del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (clica aquí)Podeu demanar hora còmodament des d'aquesta mateixa web i te la confirmarem el més aviat possible per mail o per telèfon.